classiera loader

پلنی را پیدا کنید که مناسب شما باشد

برای بهتر دیده شدن بهتر است از پلن های غیر رایگان استفاده کنید

ماهانه

برای 60 روز

700000﷼

 • ارسال آگهی ویژه
 • 5  آگهی ویژه در دسترس
 • 10  آگهی عادی در دسترس
 • برای  60  روز
 • 100% موفقیت!

3 ماهه

برای 90 روز

2500000﷼

 • ارسال آگهی ویژه
 • 10  آگهی ویژه در دسترس
 • 20  آگهی عادی در دسترس
 • برای  90  روز
 • 100% موفقیت!

1 ساله

برای 365 روز

6000000﷼

 • ارسال آگهی ویژه
 • 60  آگهی ویژه در دسترس
 • 50  آگهی عادی در دسترس
 • برای  365  روز
 • 100% موفقیت!